Urzeitechsen in den Pfälzer Subtropen - Pfalzgeschichte(n) (2023)

Wie sah unsere Welt aus, Millionen Jahre, bevor die Dinosaurier die Bühne betraten? Hinweise geben Fossilien im Boden der Pfalz. Zwei Fundstätten von Weltrang machen auf sich aufmerksam. Die eine ist Thema einer Sonderausstellung. Die andere braucht ehrenamtliche Hilfe, um ihre Schätze in einer Notgrabung zu bergen.

„Seit der Einführung der Quantenphysik ist der Zufall ein wichtiger Faktor, der in der Wissenschaft beachtet wird“, soll Albert Einstein gesagt haben. Nun gut, der Mann war theoretischer

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

esk.yhrPi Keni e,Wdnru dass re nsei cahF ndu neie evisicelersgwhe ungej eTerioh nsi nrtZemu dre ugaAess .ucmtr;k&eul chDo red pigtrbl;soruelmree&aN ffirg ni eiemds lFal uz :uzrk nI dre o;laeliuPg,o&lnmaot erd hnesfiastWsc von end Lebesewen ndu tewnelLebe edr sgonegolchie ia,etneherggVn z;g&usifeln eevli iahetwisscfchesln tnesrensnkiE fua dme lalZ.fu eiW hcua euAsuest.nlnlg

atuacplzhS red elsnstl:Aguu asd trmeemwlsuuU eGskoop fua rugB icebgnhertL ibe lFu.t:Ksooe yerSeDra eagirfrzsui;uSl& von EihEacenbhsc echslo taul&grmt; nde lnovleizre teiTl bomqduI&; eaasiPdr der eauiSrr. Die W;usmteul& &uqtoell;db dnu ;utluf&aml tesi gntranaeeDbnosd mi sUuwetmlremu pooseGk uaf rugB rLbnceetghi eib K,leus edm ziSt red oglsomnnetci;aulahlop& Sanlmugm sde mfeuaszmlsPu fum;lr&u rduaNutnk/e oliahlPci uM.eums Sei sit ni lretpodpe istHhcin sdnerseb:o sWa es tmi mdesei ePriadas uaf ichs hat, ewurd os ohnc irengnsd .zetgieg nUd iene ssehthfainwseclci knoulaibtPi uz dne naEtopxne agb se ucah nhoc n.ithc sdBeei tis slzec&hlwm;ial.gn;hguoeir&u sDas erd lalZuf rkiflu;mtga& smci,htimte sit ngigneeh reeh m.noalr

sDa oldlMe eensi airraPaaresiuse cse)ga(neheWn dun nsei sertenrietrve aidrkb;&Fugsculz asu hEsbchca ni red :azmSupf;Fl&loutod. aseyrSE arw mi uilJ ,0220 las nmiee denarerW neha erd egubnaMdr mi snhl&culpieu;zdl&fmm;sua enWorti bscchEah eib Laaund in nemei oSiknbdsatnelc ine irs;oezrggl,& &mrtelu;lcmuruhi scFr&kgubzlu;aid ifufeal h&dnas; drnu 552 iolMlnnie Jehar, chdaenm ien iczutlrereih nzlesrrenfsaPfe nhi rdot etlhnarsines tahte. Dre dseneasp af,Pd ads apsedesn Lchi,t der reuzk iBlck urz tihiegnrc eZit npiestel eamsnzmu dnu tentesz eine cecsesishtlawnhif grnuGba mti vieenl raiEhheelnntmc retnu dre geRei von pskeioetroGL-e Sbeatains gVoti ni aG.ng

iwZe ehrJa udn eivel erweeit &ehm;tnFlura a&mult;pesr swutesn ied snashfcesWti nud edi srhe nsteeeirerits t;fnmfi&ileuOhteclk etwi μrleub ide zlPfa hnsaui thcin run, ssad na neerj lleetS estni ien ll&ngastu;m resesnveegr Stncehuibr gal. Die unFde onv acschEhb fnarew eine mtekltop uene argFe afu: raW die Pzlaf vor 255 lelniMnio Jraneh lehelviitc hodc kinee hlbeieieennlfcsd Wem?u&ustl;

ueNe ednuF, euen nnekEtrnsiesBis umz lfZlau von hEcahcbs hcnu&mlil;am uredw edi Feagr, wie se ma dnEe sed attlredurEsm dhna;s& lsa igeclsgoho gscrhpeeno eid oederiP eds Pmsre zu eEdn gign dnu tim edr asiTr das iretdmtterllEa nngeab - ziedeluarnh shsgeneaeu tha, timse os tbte:eontwar sE gab sda mZehrtcei,esen pepoltd os osgig&rz;l wie dsa eetuihg eSrhcazw ere,M rehs h,aclf ehrs rwma dun rhse iglsza dnu enlggee iwsnehzc nag,ldnE emd timuaklB dun uat&nlS;dwuletessdmch.du rDumrhuem reerketsct hcis eine iregise &lu;t.Wseum hcDo ide enuen Funde enelg reeh eenin nu,&rueln;mg ruftienemcmeh m&rtel;Gluu um ads nteeeerZhcims ena.h coEhcdsu&bahb;q &zlltmu;arhe sun dei rto,Sy dsas sda asalmd eekni usmW;e&tlu gseeenw inse nndquo;,k&la sgta eiaSbtsan i.gVot

Nun ewrna ide arenUllhtssitwcrwesfe baislgn inhtc ewta d.umm eiD endF,u die die dreE eesrsnt hribse feri egeenbg hta und die ezeiwtsn uahc reobegng dwre,un roebv ise evtnertwerti &ndah;s ni rde zaPfl arw sad smsrlate 1847 mebi bhsEuananeib ni seatNutd &da,h;sn ntateh nenih icshchlt niee rdeean chiceGtesh .lauh;lzrmt&e &qdoub;Dei snegbiiher unFed usa edm cetZiemsrnehe nisd weiz niMnleilo arJhe laml&er;ut sla die udneF nvo chh.Esacb iSe smaemnt uas der t&uteneam;lls Pashe siedes eeserM ndu sind twesieiel stcetrhudz tim hcon lmua&nlee;rt iFn.ileoss Desei eFdnu neleg ihc&ltchamul;sta n,aeh dsas das Lnbee an ethknTcrieo ssteapgan ,arw sla cish das rtmnZeeceiehs bldqeou;t&led,i agst ig.Vot So awr man chsi bgilsan eetwhgined iegi,n ssad ads hlefac erMe bl;eruum& inhlrlneiJmao negwih edvnetsutr esi d&h;nas aws usn ueeht sereiig eennMg taSieelnsz cthbeers a&;shnd udn dsa nLda mudrmehur ulom;&d dun lere wgneees sti.

zesfafsnrePlern tmi kciedn eBkcannI Ecbcshah inds unn ebar muz etsern lMa ni uepMelrotait Surpen sed nLeebs tauegz ngtt,eree eid sau dre eMtti der e&git;clmmanhu eicntehchescZsnhit mseamt.n t:oigV egnuo;srqNdib&d ontss okmemn rwi an ugnae deies usntrehlhbsgcAaicg naeld;&quh.or zeeenritlVe lheFa&rtmu;n eangu iwe die sua dre flzaP hat itoVg wesizhninc auhc ni loenP und Ugnnra rzieetnf.tiiid b;ua&Dsdoq idsn skeatr iwsHniee du,afra assd wri se bei uLadna icnht unr imt emeni sastlFlu zu tnu .tehtna Ich eesh ennei nlg&iupmpue; mu&;lurelGt umu&;rGnl urnd msu shntcer.iemZee irW nrewa ni end tn,bpeurSo es awr g,ie;shzi&l Wrasse vtude,retsne nreeegt ,ab soslf iewrde zu;ukucrlm& sh&dan; nie lele.oiWsar;uakdsrsfq&u uazD ,spsae sasd se ni enun ovn henz alul;n&Feml fsnPnrefreeazsl w,nrea edi ireh prnuSe anblrhetu dre bguadreMn aserhnlentis nh.eab

hPoocloporn &lz;thgiies seedis U.weeieerttDrlsi rtA tha dne denhc;oi&ultlm aeldwlanKim .t;tb&Fmlueuorb:leo mnSeF&ulfau;ry edr nmdgieala edrwleeriLaitbn ndsi nun iTel der leluugtsnAs mi Gks.peoo Zu dne u&thmarFnel; sua habcchEs llnesege cish ouenndcehfKn nvo ewdoarsn afu red tleW ndu edl,Mloe levei otrPe,s attnmtnehiscaiMo udn acuh ien csaerhabguGtnubg asu ca.Ebhsch Dei igehctuw ngWseeehacn tah suaiq ienne Eteanhz,rlp ci;helislhl&scgiz arw es rih urz&alu;cg,kisbdF der edi neazg eaShc ins enRlol t.abcreh Auch eine ErdMohciaes- itm eicmlzhi dnckei c,knBae in ndeen sich zeagn ttraienBe ovn e;nauZlhnm& beed,nfan sit dib.ae csSeh teMre ngla tsi ied alhu,m&Fret; dei ies in hcbhsaEc hir&zlitsn;igle.e Udn die eegnsnaotn seter e:csEh ,tuouoraosPsrr edr schno vro 030 nhrJea ni uhBnelr;cm&u afchagtuteu ts.i lge&zhiichi;cSlsl Onnoode,ud saw fau ine reiT du;hqoonb&e e&n;ou&lahZu;qmdl nhtesi,wi erab nctih ttimsm: nd&tudmiZqoe;ubs die nnen;cualhMm& thnate ewiz euH;&lodqrau, atsg io.gVt

eDi leognF des mDdaeiKelilawns deI,e dei hsaEccerbh elossFini ni enie zrigso≥l eernoalssldStnuug ondune,erzni ndetants im grngveenena t.ermepebS ubqDa&;do ehab chi cuatt,zlnhet;&musr sdas rwi weneg der zeiignEakrgiitt edr nFude ja mkau uaf rlteaiaM aus dnenare nesMeu rmiufezr;leu&kucng dnmel,qluo&;nu;no&k utmalrmu&; toVig ein. Man zstte fua aitnvnoonI d&asnh; eibpseelsiewsi durew der rSudMroia-raei adnnah eienrs ccrsehabhE trmln;&Faeuh dun nov fcoundnKhenne asu dme ieNgr ramtlses ;brulatheum&up sla dbLeeonlelmd usa hasuKtznr rrotusntkei.re iEn aktKraft u&rfl;mu das u&keiivlgpeo;rfm eTam ma eoGpo.ks

reD hcpnsruA erd chuSa gthe baer rbu;&umel eid sz;eogil&bl selsgAnutlu onv Emeaknnltieiig ahu.nis Die tWle orv 255 lMlnoinie ,arnJeh ide gerdae ster vro nde ngAeu edr sinsefslterchWa ltetsaG nnmamit, rwa eweeirt dire enlniilMo Jreha l&;raepustm nshco Ghheseitcc. Das Eden des mseldtrErtau nud rnseei lrtfnlaeetiAv eaeltl;utumn& husunUneegrtnc efzoglu ivmssea lu;&ukuarsamenhVubcl ni.e Der eKeihdhodagixtolln ni erd paAsum;ml&erhto eg,sit es uewdr em;rm,rw&aul die znaeeO rveute,ersan runedw eu&be;imdusrl iu;efrehas&lhrtfmrocn ndu fuau.mtslm;erf&eoarrs irDe tleireV rde senebLnawldee dnu twea 59 oPnrtze edr ieerseerMte lelrt&;ubenbeum nesedi nWeald hntc.i inEegi och.sn Wcleeh das enrwa, &a;mslsult scih hndaan dse llZasuf nov sbchhEca uhca bsseer ritsrneekno.eur ieKn lufalZ sit, sasd asd ksGooep asd nsutersasesbaeMn na red tngaonennes ren-mseieT-GrPazr in enresi aktlneeul tAulgsesuln teit.mhatresi Man lkneom&nt;u ahcu nsea:g asD alDsam uz ernhveset ift,hl dsa eHeut zu reenek.nn

Die unAtlsuegsl bId;umoq& aseairdP der iuSrra.e iDe ;tmesu&luW leduq!;ob&tl ibs gantoSn, 7. lrpiA 20,24 im skopeGo auf urgB Li.bhegecrnt n:eutemn;Ozfsgniul&f sadsniget sbi nnoasstg 01 ibs 17 Uh.r

efrlHe hgcestu l;r&mufu ned Fotnrud iEriggRemib!eenus iweeret creleihtiuz d;enlsFtauutmt& nov tWlganre tis der iiesumgrRbge ieb hmRaemlacbs eanh el.Ksu

reD rSuhnebcit am meegugiirbsR ni Ra.mFl:osoaebhcmt gki Die ensii,solF edi odtr ongerbge wdeer,n sidn l;e&rmulta las ejne usa s.hcEhcba iSe rwndue rov urnd 300 nMliloine aerhnJ legr,tegbaa als die ovm mesitcheerZne ntkicngzeeheeen eedioPr esd sePmr aedrge ters ngbne.a Es arw edi eZti, in dre sich sad ebnLe il;mbngaauhn&gu omv seaWrs ehmact dan;s&h gedlreeieen tiRleeinp aetnrt u.af &rqiWou;db fednni ireh Ueeur&mlbster; edr lest;&ualetmn nnnbketae reVretert edisre Ted,uqorle&;i tr&mahll;uze Getrugabenlsir aSatnesib .Votig

udRn 100 trenA von lnPaenfz udn Trneie duwnre szcneiihnw ridnzeietti.if fAu irhe leknaEitiigm isewt muz Tiel hcson ied gnnBnenue hn.i omistaiRomuneng gzhteli;s&i niee zgaen neeu gtGntua vno eece;hl&euRsmlgusncn,ke aTupnygronshat nesseebmgirrgsuii eni wtewetli ainliemreg metlarsse cuhrL tmi Sepphncu ewi ein eKteetnhdm und uol&re;nmhLc in nde he,cfkKrneieno curdh ied neies ztsinpe nuhmFae&lgzna; sin erieF trn.aeg

ssadueonSnfint uhlte;&rmal iadngetil iinwiZgElln rneesad tkniaU etlslt ien lFsosi nesanm jaaaeTis rda (jvon,aa htesdcu awet: ri)enSzhet. saD rieT estht ma rna&bue;mglgU onv ipheAmnbi zu ,leiRpietn se itgl las eeni atoSmmfrm lrale nire na dLna ldeeennb eibere.lrtiW massrElt eundgenf euwdrn e;else&rrtmbUu in idrkormaNae im Menmtoun elVyal, hcdo ein bis ins tlesknei lDaiet l;udn&slmisetgoalv etkeStl agb estr edr mgbgieesRrui .rfei qu;o&bdEs raw eni ngre,uJti bseine lebirW sdin ohnc nvq,l;drekpolre&otu stag Vitog.

mU nei so hwtiiecgs mt;uluk&Sc nhtci zu naedeg&hb,mciuls; na hmi eur&b;ullaml uaf dre eltW nceoshfr uz ln&n;,uonmek es cgmirmus;iwhloeele& mneraiine uz moklne;nu,n& rdwi egreda nie tegraiild ignlZiwl esltr.lte Annedeghe iDgtelai otPulierkdcwtnerk dnu rmorntaeiofekGi dnu ierh sefPrsnoreo hclMeai hWal udn rePet rFtheblcSsei-a omv watuescmlUmp nbahe u&rlamuf;d imt eemin bletseaerasnir nnS3c-Drae eein etlnwkPuko eturzeg. eesDi lslo ni imeen teernwie ttcShri in eni lgstidiea oleldM ll&u;u;erhumtrbu&mf ed.nrew

0001 neoTnn tSine seuumnls;&m dutchhcusr erVowidengt und dre reisstAekrbi sstanceieofwhGnes des suMs,emu erd am rgiRusgeiebm seit 2410 mgntehegi br&gtm,a;ul ahnbe irwldee erab denare n:roeSg Die eaTg iehrr amhStamcerkz idsn .leth;&mzgalu ieD umau;tFs&dnltet bftneide hcis ni ineem ndberanieet rei,hSunbct dre edi eh;ulaF&cml ibme bAuba cntih ;nlulrgae&m gmenheu n;kna sad achmt niee arountggNb nnwotgi.de

200 Qadmruerttea h,ucl;lemaF& 4,2 Mrete ,etif elasl ni lalme 1000 onTnne tesGein enlmsus&um; ocnh urdhibeatetegcr ewrdne. ;b&rWiqduo eunchs ;fu&murdal ddnngeri hleh&miutoldaen,q;Erc gsta git.oV ;rb&Ddoqeu aPln st,i in ieemn Rtears nvo ziew ufa eziw rtMee psrhllhtleccaia uz a.nbegr In ejedm ranPtaadqul nakn eni hfrererean rlHfee ienne uaAtemr dbtnrleeuou;.&eq

eenisrntsVnko ndsi nhtci ,ocredfrlirhe inee eseiwgs o&lpkeeirmhl;rcu snesFit ist se earb .snhoc ,bqndVlurpfugeo&g;e teefs uc,Shhe etal a,tmnoeKlt mnoSnereenc dnu ma nebste uach sdpaeesn cnaHshhude ;muusm&lsen brmittgahce doelewu;n&d,rq alre&;ttumluer oiVt.g zWokuq;eud&rgbe und ueemutg;hstucu&hnrlsiriasS llseent .ld&owqu;ri eDi tu;lieszn&aEm dnnfie mi Juni dun Jliu ttsta und eedrnw setiweega deor sla cBokl be.nvrgee erW ine ginsbal aesnuetnkbn soisFl ft,enid annk ibe dre ndisNfgmuaenn iriwemn.kt

eiaDtrtttllneKieoak nsfoI aletnhre eneItsrntesen u;u&frml edi Nnrtbugoga ab ofrtso saigdsetn bsi ngnsosta zhecwnis 01 nud 71 hUr im eUltweusmurm poesGk,o Tolfene 68130 0.39459

tiM ielfH seein bresrineeatsla SeDsnn3-cra- nhtseett dre laegtidi lZiwlign iseen lossi,Fs sad uz iebLnetez ikne umbiAmhpi mher dnu ncho kine Reptil Fwotoa.:r naJ trhicgrasies/F

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated: 11/01/2023

Views: 6407

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.